شنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۵

ممنوعیت حجاب در دفاع از حقوق زنان


برخی ها ممنوعیت حجاب را آن روی سکه ی حجاب اجباری میدانند با این توجیه که در هر دو مورد، قانون در رابطه با پوشش زنان محدودیت هایی میگذارد. ممنوعیت حجاب و حجاب اجباری ولی از یک جنس نیستند. ممنوعیت حجاب به دلیل احترام به حقوق زنان انجام می گیرد، ولی حجاب اجباری به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق آنها.

حجاب، یک نوع پوشش نیست. حتی اگر زنی خودش حجاب را انتخاب کند، این انتخاب هیچگونه شباهتی به انتخاب بین پوشش های متفاوت، مثلا بین دامن و شلوار، ندارد. حجاب، سمبلِ زن ستیزیِ اسلامی ست و نصفِ بشر بودنِ زن را به نمایش میگذارد. هدف حجاب، به نمایش گذاشتنِ دائمیِ بی حقوقیِ زن طبق قوانین اسلامی ست. جدا از اینکه طرفدار یا مخالف ممنوعیت حجاب باشیم، این نکته را نباید نادیده گرفت.
 .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر